กกต. ตัดสิทธิ์ผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย เหตุเคยถูกจำคุก

ศรีสุวรรณ เผย กกต. สอยผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย แล้ว เผยสาเหตุ เคยถูกศาลสั่งจำคุก หลังจากยื่นร้องเรียนไปเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา

การเมือง - 'ศรีสุวรรณ'เผย กกต.สั่งเชือดแล้ว! ผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย เขต ตลิ่งชัน

วันที่ 20 พ.ค.2565 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันนี้สมาคมได้รับหนังสือคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตลิ่งชัน ที่ทางสมาคมได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว

โดย กกต.ได้วินิจฉัยว่าผู้สมัคร ส.ก.รายดังกล่าวเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลอาญาธนบุรี คดีหมายเลขดำที่3321/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 2524/2527 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2527 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำ ที่8007/2527 คดีหมายเลขแดง ที่4893/2528 ลงวันที่ 27 ก.ย.2528 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2531 ลงวันที่ 19 ก.พ.2531  บาคาร่า

จากการตรวจสอบคำพิพากษาดังกล่าวของศาลธนบุรี ผู้สมัคร ส.ก.ดังกล่าวกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 มาตรา 83 และมาตรา 80 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พ.ย.14 ข้อ 14 ลงโทษจำคุก 10 ปี ของกลางริบ และให้นับโทษต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 480/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 747/2527 ของศาลดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ แม้ผู้สมัคร ส.ก.ดังกล่าวจะอ้างว่า ตนได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.2539 และ พ.ศ.2550 แล้วก็ตาม จึงถือว่าตนมิได้เคยถูกลงโทษในความผิดนั้นๆมาก่อน แต่ทว่า พ.ร.บ.ล้างมลทินดังกล่าวมีความหมายเพียงว่า ผู้สมัครฯไม่เคยถูกลงโทษในความผิดอาญาดังกล่าวมาก่อน มิได้หมายความว่า การกระทำของผู้สมัครรายดังกล่าวที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้นถูกลบล้างไปด้วยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1179/2562 และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 415/2557

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน พรรคเพื่อไทยรายดังกล่าวต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้สมัคร ส.ก.รายดังกล่าวจึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 50 (10) นั่นเอง

ด้วยเหตุดังกล่าว กกต.จึงมีมติสั่งให้ถอนชื่อของผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน พรรคเพื่อไทยดังกล่าว ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ข้อ 117 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

About admin

Check Also

เจอกันแล้ว! ชัชชาติ ปรี่ไหว้ บิ๊กป๊อก ลั่น พร้อมช่วยทำงาน ทัก ศักดิ์สยาม

เจอกันแล้ว ชัชชาติ ปรี่เข้าไหว้ สวัสดี บิ๊กป๊อก ในงานตักบาตรสนามหลวง ลั่น “พร้อมช่วยทำงานครับ” ทักทาย ศักดิ์สยาม “เดี๋ยวไว้ไปหารือกันครับ” วันที่ 3 มิ.ย.2565 ที่บริเวณท้องสนามหลวง …