#NoCPTPP คืออะไร? หลังโซเชียลเดือดร่วมลงชื่อต้าน ฝั่งรัฐบาลโต้ยังไม่มีลงนาม

#NoCPTPP คืออะไร?

หวยออนไลน์

หวยฮานอย

กลายเป็นประเด็นร้อนทางออนไลน์ เมื่อชาวเน็ตได้เริ่มออกมาดันแฮชแท็ก #NoCPTPP อีกครั้ง พร้อมทั้งได้ออกมารณรงค์ให้ร่วมกันลงชื่อเพื่อคัดค้าน และต่อต้านการเข้าร่วม CPTPP ผ่านแฮชแท็กดังกล่าว

CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership คือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุน เพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด11 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

ข้อดี-ข้อเสียของ CPTPP

ในปี 2563 ทาง กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามผลักดันให้ไทยเข้าร่วม CPTPP โดยกล่าวว่าการเข้าร่วมนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออก ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถของสินค้า-บริการไทยไปสู่ระดับโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าหากเข้าร่วมช้าจะเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ

หลังจากนั้นก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลและคัดค้านอย่างหนักถึงข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะผู้ที่ได้รับประโยชน์จริง ๆ นั้นก็คือเหล่านายทุน ในขณะที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็น การเปิดเสรีภาคบริการ เป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชไทย รวมไปถึงองค์กรเภสัชกรรมเสียสิทธิประโยชน์ในการจัดซื้อยาภาครัฐ

ทำให้เกิดเสียงการคัดค้านที่เกิดขึ้นอย่างหนัก รวมไปถึงคนฝากฝั่งรัฐบาลเองที่ไม่เห็นด้วยนั้น ทำให้ในตอนนั้นทางรัฐบาลยอมถอนเรื่องออกจากการประชุม ครม. ในเดือนเมษายน 2563