ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อ
การเมือง

ครม. อนุมัติร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อ เตรียมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ครม.เห็นชอบอนุมัติ ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ยืนยัน ไม่มีนิรโทษกรรมฝ่ายนโยบายและบริหาร วันที่ 21 กันยายน 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม มีมติอนุมัติยกร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม น้ำเต้าปูปลา พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมีสาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เป็น ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 […]