Tag Archives: คุมสื่อเข้ม! เวียดนามออกกฎใช้โซเชียลมีเดีย โพสต์ได้แต่เรื่อง ‘ดี ๆ’ ของประเทศ

คุมสื่อเข้ม! 789bet เวียดนามออกกฎใช้โซเชียลมีเดีย โพสต์ได้แต่เรื่อง ‘ดี ๆ’ ของประเทศ

คุมสื่อเข้ม! เวียดนามออกกฎใช้โซเชียลมีเดีย โพสต์ได้แต่เรื่อง 'ดี ๆ' ของประเทศ

พรรคคอมมิวนิสต์ เวียดนามออกกฎใช้โซเชียลมีเดีย โพสต์ได้แต่เรื่อง ‘ดี ๆ’ ของประเทศ เช่น เรื่องของคนดี-ทิวทัศน์สวยงาม ผู้ฝ่าฝืน โพสต์เรื่อง’ด้านลบ’ มีโทษจำคุก 789bet เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า เวียดนามได้เผยแนวทางระดับชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนโพสต์เนื้อหา ‘เชิงบวก’ เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงาน “ข้อมูลที่ขัดแย้ง”กับเรื่องเชิงบวก ต่อผู้บังคับบัญชาของตน กฎระเบียบนี้ห้ามการโพสต์ที่ละเมิดกฎหมายและห้ามการโพสต์ที่ “ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐ” โดยองค์กรของรัฐ บริษัทโซเชียลมีเดีย และผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดในเวียดนามต้องปฏิบัติตาม ระเบียบดังกล่าว ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในมติของกระทรวงข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ระบุว่า “ผู้ใช้โซเชียลมีเดียถูกสนับสนุนให้ส่งเสริมความงามของทิวทัศน์ ผู้คน และวัฒนธรรมของเวียดนาม และเผยแพร่เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับคนดี” โดยขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าการตัดสินใจจะมีผลผูกพันทางกฎหมายเพียงใด หรือจะบังคับใช้อย่างไร

Read More »