Tag Archives: ชวน แนะ พระสังฆาธิการ

‘ชวน’ แนะ พระสังฆาธิการ อย่านิ่งดูดาย หลังมีข่าวพระบิดา-ตะเคียนทอง

ชวนแนะพระสังฆาธิการ

‘ชวน’ แนะ พระสังฆาธิการ อย่านิ่งดูดาย หลังมีข่าวพระบิดา-ตะเคียนทอง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 2565 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานนายกสมาคมครูปริยัติสามัญภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานรัฐสภา บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมติดตามความคืบหน้าการร่างอนุบัญญัติบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เว็บสล็อต เพื่อเป็นขวัญกำลังกำลังใจบุคลากรพระปริยัติธรรมต่อไป นายชวน กล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้มีข่าวเกี่ยวกับพระขึ้นหน้าหนึ่งทุกวัน ซึ่งในเรื่องความเชื่อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น ข่าวพระบิดา ที่ผ่านมาตนได้ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เช่น กล้วยออกหัวปลีประหลาดหลายหัว ไม่ใช่เรื่องที่จะไปจุดธูปขอเลข รวมถึงการแห่ขอเลขต้นตะเคียนทองที่จมน้ำมีอายุ 100 กว่าปี ซึ่งจริงๆแล้วไม้ตะเคียนทองเป็นไม้เนื้อแข็ง สามารถอยู่ในน้ำได้นานอยู่แล้ว แต่เราไม่ไปบั่นทอนความเชื่อหรือพิธีกรรมของคน เพราะไม่สามารถไปกล่าวหาใครได้ แต่เราทำได้คือ ให้ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น พระสงฆ์ที่มีตำแหน่งหน้าที่อย่างพระสังฆาธิการ ขออย่านิ่งดูดายในเรื่องที่เกิดขึ้น

Read More »