Tag Archives: ชายหาด

คนหัวหินร่วมใจ เก็บซากกระทงและขยะตามชายหาด เพื่อรักษาธรรมชาติให้สวยงาม

คนหัวหินร่วมใจ เก็บซากกระทง

ฝ่ายปกครองหัวหิน และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมใจทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและเศษซากกระทง ที่สวนหลวงราชินี 19 ไร่ ชุมชนตะเกียบ ชุมชนหัวดอน อ่างเก็บน้ำเขาเต่าฯ และชายหาดตลอดแนว เพื่อรักษาธรรมชาติ   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน ทำความสะอาดพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยและเศษกระทงส่วนใหญ่จากวัสดุธรรมชาติหลายพันใบ ขึ้นจากน้ำ บริเวณสถานที่จัดลอยกระทงที่สวนหลวงราชินี 19 ไร่ ชุมชนตะเกียบ ชุมชนหัวดอน อ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงบริเวณชายหาดตลอดแนว หลังจากที่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมามีประชาชน เว็บสล็อต และนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำกระทงไปลอยในทะเลตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ในวัน 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันลอยกระทง ที่จะต้องทำการขอขมาพระแม่คงคาที่อาจทิ้งสิ่งของและขยะลงสู่ทะเล แต่ปีนี้เศษกระทงน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทั้งนี้เพื่อให้ทะเลเกิดความสวยงามและรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้คงอยู่ ก่อนนำเศษกระทงทั้งหมดไปดำเนินการทำเป็นปุ๋ยต่อไป สำหรับบรรยากาศชายหาดหัวหินตลอดแนว พบว่าไม่มีขยะกระทงหลงเหลืออยู่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างพาครอบครัว เดินทางมาเล่นน้ำทะเล …

Read More »