Tag Archives: ตำรวจควบคุมฝูงชน

สั่งตำรวจควบคุมฝูงชน 32,705 นาย ฝึกทบทวนยุทธวิธี เสริมทักษะ-ความอดทน

สั่งตำรวจควบคุมฝูงชน 32,705 นาย ฝึกทบทวนยุทธวิธี เสริมทักษะ-ความอดทน

บิ๊กปั๊ด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.สั่งตำรวจควบคุมฝูงชน 211 กองร้อย จำนวนกว่า 32,705 นาย ฝึกทบทวนยุทธวิธี เสริมทักษะ ความอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.มีหนังสือสั่งการลงวันที่ 16 มี.ค. ถึง ผบช.น., ภ.1-9, บช.สยศ., บช.ก.ตชด. และ สงป. เรื่องการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 19 วรรคท้าย บัญญัติให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะและต้องแต่งเครื่องแบบฯ เพื่อแสดงตน และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีกำหนด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด จึงให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. …

Read More »