Tag Archives: นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ เมื่อถูกฝังอยู่ในโลง 100 ปี

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ เมื่อถูกฝังอยู่ในโลง 100 ปี

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ เมื่อถูกฝังอยู่ในโลง 100 ปี

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ เมื่อถูกฝังอยู่ในโลง 100 ปี คาสิโนออนไลน์ เคยสงสัยไหมว่าร่างกายของมนุษย์เราจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อเสียชีวิตลงแล้ว 100 ปี ร่างกายที่ประกอบด้วยกระดูกกว่า 200 ชิ้น และเซลล์ 37 ล้านล้านเซลล์ รวมถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายอีกนับไม่ถ้วน สิ่งแรกที่จะเริ่มเสื่อมสภาพหลังจากที่มนุษย์เสียชีวิตนั่นก็คือ ‘สมอง’ หลังจากที่หัวใจหยุดเต้น การไหลเวียนของเลือดในร่างกายก็จะชะงักลง ออกซิเจนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปเลี้ยงเซลล์ตามอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ อวัยวะที่ต้องการออกซิเจนมากที่สุดก็จะเสื่อมสภาพไปก่อนใ ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และแน่นอนว่าน้ำในร่างกายที่ไม่มีออกซิเจนอาศัยอยู่ พวกมันค่อยๆเริ่มล้นออกมานอกร่างกาย สมองของมนุษย์จะทำลายตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้น 24 ช.ม.ลำไส้จะเริ่มเน่าเปื่อย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้พังทลายลงไปแล้ว จุลินทรีย์หลายล้านล้านตัวที่ก่อนหน้านี้พวกมันช่วยคุณย่อยอาหารเมื่อคุณมีชีวิตอยู่ แต่ทว่าตอนนี้มันจะกลับมาย่อยร่างกายของคุณเอง ครเพื่อน

Read More »