Tag Archives: พรรคเพื่อไทย

สภาล่ม! ประเดิมประชุมนัดแรก ฝ่ายค้านแถลงประจาน ส.ส.รัฐบาล

สภาล่ม! ประเดิมประชุมนัดแรก

สภาล่ม! ประเดิมประชุมนัดแรก ฝ่ายค้านแถลงประจาน ส.ส.รัฐบาล 3 พ.ย.2564 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดแรก ได้มีการพิจารณาและผ่านร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. … ทั้งนี้ในการลงมติของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลแต่ละมาตรานั้น นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่ 2 ได้แจ้งเตือนสมาชิกตลอดเวลาว่าพยายามให้สมาชิกอยู่ในห้องประชุม ไม่ให้ออกจากห้องประชุมไปไหนไกล เพราะจะมีการโหวตลงมติเป็นระยะๆ จนกระทั่งผ่านร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวไปได้ จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งพิจารณาไปประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ จนกระทั่งพิจารณา ในมาตรา 6 ซึ่งแก้ไขจากร่างเดิม จึงต้องขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้แก้ไขหรือให้คงร่างเดิม โดยนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กดออดเรียกสมาชิกเพื่อเข้ามาแสดงตนก่อนลงมติ แต่ได้พยายามกดออดเรียกอยู่หลายครั้ง สมัครสล็อต นานเกือบ 5 …

Read More »

ด่วน!พรรคเพื่อไทย มีมติเอกฉันท์ขับ ส.ส ศรัณย์วุฒิ และ ส.ส.พรพิมล

ขับ ส.ส ศรัณย์วุฒิ และ ส.ส.พรพิมล

อย่างทางการ! เพื่อไทย มีมติเฉดหัว ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล พ้นจากพรรค หลังไม่ยอมมาแจงเหตุผลโหวตสวนมติพรรค ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ประชุม #พรรคเพื่อไทย มีมติเอกฉันท์ขับ ส.ส ศรัณย์วุฒิ และ ส.ส.พรพิมล ให้ออกจากพรรคเพื่อไทย กรณีโหวตสวนมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 12 ต.ค. 2564 – ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาความผิด 2 ส.ส. คือ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ที่โหวตสวนมติพรรค ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา จากนั้นเวลา 13.00 น. กรรมการบริหารพรรคได้นำผลการตัดสิน ไปประชุมร่วมกับ ส.ส.ของพรรค เพื่อขอมติจาก ส.ส.เพื่อขับพ้นจากความเป็นสมาชิก โดยจะต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของ ส.ส.ทั้งหมด …

Read More »