Tag Archives: มติชน

‘มติชน’ มอบเข็มกลัดทองคำพนักงานอยู่ครบ 10 ปี ผู้บริหารขอบคุณความมุ่งมั่น-จงรักภักดีองค์กร

‘มติชน’ มอบเข็มกลัดทองคำพนักงานอยู่ครบ 10 ปี ผู้บริหารขอบคุณความมุ่งมั่น-จงรักภักดีองค์กร     เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักข่าวกล่าวว่า มีบุคคลต่างๆทยอยเดินทางร่วมให้พรเนื่องในวันเหมือนวันตั้งหนังสือพิมพ์ความเห็นชอบชน รายวัน 9 เดือนมกราคม 2521 ไปสู่ปีที่ 45 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลาราว 07.00 น. จนกระทั่งตอนเวลาบ่าย โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ถัดมาเวลา 08.55 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมกับพระเถรานุเถระ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นมงคล นักข่าวแถลงการณ์ว่า ในเวลาโดยประมาณ 13.30 น. ที่ห้องที่ใช้สำหรับการประชุมชั้น 9 มีการจัดพิธีการมอบเข็มติดเสื้อทองแก่บุคลากรในเครือความเห็นชอบชนสถานที่ทำงานครบ 10 ปี โดยในปีนี้มีบุคลากรได้รับเข็ม ปริมาณ 27 คน แบ่งเป็น ซื้อฟรีสปิน เจ้าหน้าที่จากบริษัท ความเห็นชอบชน จำกัด (มหาชน) 21 คน อาทิเช่น นายแพร่อำนาจ สิริพัฒนกรชัย หัวหน้าข่าวสารออนไลน์, นายชาคร ศรีกาญจน์สิทธิ์ หัวหน้าข่าวเรื่องต่างประเทศ, นางสาวชนันทร์พร อภิธนไชยความสนุกสนาน หัวหน้าข่าวสารออนไลน์, นายพื้นแผ่นดิน ใหม่งาม ผู้รายงานข่าวกีฬา, นางมุกริน วรพันธ์ ผู้รายงานข่าวภูมิภาค, นายเขต ผู้นำแสงเกียรติยศ รักษาการรอง ผู้อำนวยการข้างหนังสือเล่ม บริษัท ข่าวล่าสุด จำกัด 4 คน อาทิเช่น นายทิฐศุภร จั่นนิธิกุล ผู้ช่วยหัวหน้าแอดมินข่าวสารออนไลน์ นางสาวชลระดา หมื่นไธสง ข่าวสารออนไลน์ นายอนวรรษ บุญโสม นักข่าวกีฬา นางสาวนันทพร หัสถาดล บรรณาธิกร บริษัท งานดี จำกัด 1 คน ได้แก่ นายเวชพิสิทธิ์ บัวจร พนักงานจัดส่งรถจักรยานยนต์ หลังจากนั้นเป็นการให้โอวาทโดยประธาน นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ พูดว่า ในฐานะผู้แทน ต้องการขอแสดงความยินดีกับเพื่อนพ้อง ลูกพี่ลูกน้อง จนกระทั่งรุ่นลูก ขอยกย่องที่ทุกคนมาถึงวันนี้ ต้องการขอขอบคุณมากทุกคนที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งทำให้หน่วยงานเติบโต รุ่งเรืองกระทั่งไปสู่ปีที่ 45 ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทำให้หน่วยงานปรับปรุงด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ จงรักภักดี และก็ทำให้วัฒนธรรมหน่วยงานดำเนินถัดมาไปสู่ปีที่ 45 โดยมีการมอบเข็มกลัดทองทุกปี ไม่เคยขาด ไม่ว่าจะส่งผลประกอบกิจการในปีนั้นอย่างไรก็ตาม “บริษัทได้ตอบแทนความดีงามที่ท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทุ่มเท เมื่อท่านให้บริษัท บริษัทก็ให้แก่ท่าน ราคาทองวันนี้ประเมินไม่ถูก แม้กระนั้นสำคัญที่สุดเป็นคุณประโยชน์ ไม่ใช่จากการกำหนดราคา แต่ว่าเป็นคุณค่าจากความเสียสละ ทุ่มเท พวกเราอยู่ในหน่วยงานที่ไม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป แต่ว่าผลิตผลิตภัณฑ์ทางสติปัญญาแก่สังคม ขอต้องกระหยิ่มใจ ด้วยเหตุดังกล่าว ขอให้เก็บไว้ให้นานที่สุด เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติ อย่าเพิ่งจะเปลี่ยนไปเป็นอันอื่น” นายสมหมายกล่าว นายสมหมายพูดว่า ความเห็นชอบชนมีวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ สอนมาตลอด อีกทั้งด้วยวาจาและก็ข้อเขียน เป็นขยัน มัธยัสถ์ สัตย์ซื่อ กตัญญูกตเวที สำหรับการเปลี่ยนแปลงเอามาสู่ความคิดริเริ่ม รวมทั้งการปรับตัวอย่างเร็ว ซึ่งนางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการคนเดี๋ยวนี้ทำลายสถิติทั้งผองก่อนหน้านี้ มีความทันช่วง ดำเนินการอย่างมีระบบ ปรับปรุงไปตามการเปลี่ยนแปลง

Read More »