Tags ราษฎร

Tag: ราษฎร

ชุมนุมหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 112 นาที จี้ปล่อย 4 แกนนำราษฎร

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี รวมตัวหน้าเรือนจำพิเศษ กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี รวมตัวหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 112 นาที เขียนจดหมายจี้ปล่อย 4 แกนนำราษฎร เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนท์ ปล่อยลูกโป่งผูกนกกระดาษ สื่อแทนการปล่อย 4 แกนนำราษฎร เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 27 ก.พ.2564...

Most Read