Tags อีกดอก

Tag: อีกดอก

อีกดอก! พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ตอกโยมสุวิทย์ พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าอะไร

คาสิโนออนไลน์ พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ตอก นายสุวิทย์ อีกดอก สมัยยังเป็นพุทธะอิสระ ไปออกรายการข่าว ระบุ ถ้าอาตมาเป็นภิกษุสันดานกา แล้วพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าอะไรฮะ เป็นพระจะมาเขี่ยลูกไม่ได้ วันที่ 6 พ.ค.2564 จากกรณี พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ โพสต์เฟซบุ๊กถูกกล่าวหา รับเงินจาการบรรยายธรรมถึง 4 หมื่นบาท ต่อมาพบว่า นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพุทธะอิสระ...

Most Read