Tag Archives: เยียวยาเกษตร

“บิ๊กตู่” สั่งแก้ลุ่มน้ำยมท่วมซ้ำซาก ลุยเยียวยาภาคเกษตร

บิ๊กตู่ ประยุทธ

บิ๊กตู่ สั่งทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาน้ำในลุ่มน้ำยม สั่งระบายน้ำพื้นที่สุโขทัย หลังฝนตกต่อเนื่องกระทบการเกษตร 4 อำเภอ จากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” วันที่ 26 กันยายน 2564 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 62 โดยมีการปรับอัตราการให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เกิดภัย 1 ก.ย.64 โดยช่วยเหลือกรณีเสียหายสิ้นเชิง (ตาย/สูญหาย) แบ่งเป็น ด้านพืช ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท ด้านประมง (สัตว์น้ำ) ได้แก่ ปลาทุกชนิด/สัตว์น้ำอื่น …

Read More »