Tag Archives: เวิร์คพอยท์ ไล่ออกแล้ว!

เวิร์คพอยท์ ไล่ออกแล้ว! นักข่าวสาว ประพฤติไม่เหมาะสม สร้างหลักฐานแฉ “หลวงปู่แสง”

เวิร์คพอยท์ ไล่ออกแล้ว! นักข่าวสาว ประพฤติไม่เหมาะสม สร้างหลักฐานแฉ “หลวงปู่แสง” ชี้ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2565 กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ เผยแพร่ประกาศ ความผิดพนักงาน ระบุว่า “ตามที่ น.ส.วาสนา ศรีผ่อง ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ ได้ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชน ในการทำข่าวของหลวงปู่แสง” โดยมีความผิดดังนี้ 1.มีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว 2.แสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  เว็บสล็อต 3.ตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้างหลักฐาน โดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือรายงานต้นสังกัด กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์จึงมีมติให้นางสาววาสนา ศรีผ่อง พ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์

Read More »