Tag Archives: เสือโคร่ง

เจ้าหน้าที่ ติดตามเสือโคร่ง ‘วิจิตร’ กลับคืนพื้นที่ป่า พบมีแนวโน้มมุ่งหน้ากลับเข้าป่า

ติดตามเสือโคร่ง 'วิจิตร' กลับคืนพื้นที่ป่า

ติดตามเสือโคร่ง ‘วิจิตร’ กลับคืนพื้นที่ป่า พบมีแนวโน้มมุ่งหน้ากลับเข้าป่า ด้านเจ้าหน้าที่ยังติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนควบคู่ไปด้วย นายธวัชชัย เพชระบูรณิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เปิดเผยว่า จากการรายงานเสือโคร่ง “วิจิตร” จากห้วยขาแข้ง ได้ออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มาอยู่บริเวณเขาน้ำอุ่น ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตป่าอนุรักษ์ และมีชุมชนอาศัยอยู่รอบๆเขา ทำให้ราษฎรเกิดความวิตกกังวลว่าเสือโคร่งอาจจะทำอันตรายชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรได้ ทางเจ้าหน้าที่นอกจากจะดำเนินการติดตามเสือโคร่งกลับคืนพื้นที่ป่าแล้ว ยังออกให้ความรู้ความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ด้วย โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ คาสิโน หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน หัวหน้าสถานีไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผู้แทนฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ซับตามิ่ง) และเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 50 คน ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติการตามรอยเสือโคร่งตัวดังกล่าว บริเวณแหล่งน้ำใกล้ๆ ในเวลา 15.30 น. ตรวจพบร่องรอยบริเวณหลังโรงเรียนวัดคลองลึก คาดว่าเสือโคร่งไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากสังเกตจากร่องรอยตีนเสือยังก้าวเดินปกติ น้ำหนักของรอยตีนปกติและ …

Read More »