Tag Archives: แก้ปัญหาคนจน

‘บิ๊กตู่’ สั่งแก้ปัญหาคนจนข้ามรุ่น! เกณฑ์ขรก. ให้ความรู้ประชาชนด่วน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งแก้ปัญหาคนจน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งแก้ปัญหาคนจนข้ามรุ่นเริ่มปี 65 เปิดโอกาสการศึกษา-ฝึกวิชาชีพ-สั่งข้าราชการให้ความรู้ประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กบสท.) ครั้งที่ 1/2564 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมช่วงหนึ่ง ยืนยันรัฐบาลมียุทธศาสตร์ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติและต้องหาแนวทางช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้ต่อหัวที่เพียงพอในการดำรงชีวิต โดยต้องตั้งเป้าหมายในปี 2565 ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าแผนงานและดำเนินการทันทีในปี 2565 เพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม แทงบอล ต้องหาแนวทางทำให้ประชาชนมีรายได้ประจำวัน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยให้สามารถทำงานกับเครื่องจักรและหุ่นยนต์ได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังแนะให้แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นโดยให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือการฝึกวิชาชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งข้าราชการในพื้นที่ต้องเรียนรู้งานการบริหารและพร้อมที่จะให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม อาทิ (1) สร้างระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษเป็นรายบุคคล กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ได้ทํางาน (NEETs) และกลุ่มเด็ก ในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น (2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลทั้งระบบ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มประชากรร้อยละ …

Read More »